Available courses

Informace o tom, jak používat systém Moodle pro studenty. Zejména jak se přihlásit, používat mobilní aplikaci a odevzdávat domácí úkoly.

Kurz určený pro domácí výuku 1.A po dobu uzavření školy.